Fastlege Carl Göran Åkerberg ved Sentrum Legesenter har for mange pasienter på sin liste for tiden, noe som har ført til lang ventetid på konsultasjoner og svar på diverse henvendelser. Dr. Åkerberg og kommuneoverlegen beklager dette. For at dr. Åkerberg skal få bedre kapasitet til å håndtere mengden pasienthenvendelser og jobbe medisinsk forsvarlig så har kommunen valgt å ta noen grep. Som tiltak så har kommuneoverlegen, i samarbeid med dr. Åkerberg, meldt en reduksjon av pasientlisten til HELFO. Man har i første omgang valgt å ikke tvangsflytte pasienter over til annen fastlege så pasientlisten vil derfor gradvis reduseres når pasienter velger å bytte fastlege. Vi beklager ulempene dette har medført og oppfordrer de som har behov for tett oppfølging av fastlege og som opplever at dr. Åkerberg ikke er så tilgjengelig som ønskelig, om å bytte fastlege. FERIE FRA 03.07.2023 TIL 31.08.2023 MELD INN ANKOMOST PÅ DØR KLOKKAN FØR DERE GÅR INN. IKKE KOM INN DERSOM DU:
 • 1. Vært i utlandet de siste 3 døgn
 • 2. Følger deg syk
 • 3. Ikke vaksinert 1 -2 ganger
 • 4. Ikke har en avtale
 • 5. Når ble du testet senest?
Bestil time eller kontakt lege
SENTRUM LEGESENTER ÅS
ÅPNINGSTIDER LEGEKONTOR
 • TIRSDAG:11-17
 • ONSDAG:11-17
 • TORSDAG: 11-17
 • MAN - FRED : ETTER AVTALT
INFO
 • 1. KONTORET FORETREKKER TIMEBESTILLING VIA SKJEMA PÅ NETTSIDEN.
 • 2. TIMEBESTILLING KAN SKRIVES PÅ ENGELSK OG NORSK.
 • 3. TIMEBESTILLING OG AVBESTILLING SKJER PÅ NETTSIDE.
 • 4. ALLE SKRIFTLIGE HENVENDELSER PÅ NETTSIDE JOURNALFØRES.
 • 5. TIMEAVTALT KOMMER PÅ SMS.
 • 6. SYMPTOM PER KONSULTASJON + 15-20 MIN PER GANG.

Adresse og Telefon
Moerveien 6E, 1430 Ås 46942641
Øyeblikkelig hjelp RING 116 / 117 legevakt Akutt / Livstruende situasjoner RING 113 AMK