KONTORET ER STENGT 1-4 DESEMBER 2022 MELD INN ANKOMOST PÅ DØR KLOKKAN FØR DERE GÅR INN. IKKE KOM INN DERSOM DU:
 • 1. Vært i utlandet de siste 3 døgn
 • 2. Følger deg syk
 • 3. Ikke vaksinert 1 -2 ganger
 • 4. Ikke har en avtale
 • 5. Når ble du testet senest?
Bestil time eller kontakt lege
SENTRUM LEGESENTER ÅS
ÅPNINGSTIDER LEGEKONTOR
 • TIRSDAG:11-17
 • ONSDAG:11-17
 • TORSDAG: 11-17
 • MAN - FRED : ETTER AVTALT
INFO
 • 1. KONTORET FORETREKKER TIMEBESTILLING VIA SKJEMA PÅ NETTSIDEN.
 • 2. TIMEBESTILLING KAN SKRIVES PÅ ENGELSK OG NORSK.
 • 3. TIMEBESTILLING OG AVBESTILLING SKJER PÅ NETTSIDE.
 • 4. ALLE SKRIFTLIGE HENVENDELSER PÅ NETTSIDE JOURNALFØRES.
 • 5. TIMEAVTALT KOMMER PÅ SMS.

Adresse og Telefon
Moerveien 6E, 1430 Ås 46942641
Øyeblikkelig hjelp RING 116 / 117 legevakt Akutt / Livstruende situasjoner RING 113 AMK