Fra 16/12 2023 har jeg avsluttet som fastlege i Ås kommune grunnet alder.
Du er velkommen til å benytte min privatpraksis med digitalt kontor med mulighet for hjemmebesøk etter behov.
Ved behov for hjelp vennligst gør avtal via hjemmesiden.
Bestil time eller kontakt lege
Gøran Åkerberg
Prisliste (uten refusjon)
  • 1. Lege konsultasjon digitalt 30 min – telefon/video: Kr 550 – 595
  • 2. Lege konsultasjon med hjemmebesøk – 60 min: Kr 950.
  • 3. Helsekontroll med full sjekk hjemmebesøk: Kr 1495
  • 4. Resept/rekvisisjon: Kr 375 – 450
  • 5. Lege/Helse attest: Kr 650,- (skole 325,-)
  • 6. Veiledning 60 min: Kr 1095-
  • 7. Annet etter egen avtale
Øyeblikkelig hjelp RING 116 / 117 legevakt Akutt / Livstruende situasjoner RING 113 AMK